Memur Maaşları

Milletvekilleri Maaşları 2022 Ne Kadar Oldu

Milletvekilleri Maaşları 2022 Ne Kadar Oldu

Milletvekilleri Maaşları 2022 Ne Kadar Olacak?

Milletvekillerine parlamenter veya mebus denmektedir.  Parlamento da oy veren kişileri temsil eden kişilere milletvekili denir. Milletvekilleri bir siyasi partiye bağımlı olabilmektedir. Bunun yanı sıra bağımsız da olabilirler. 25 yaşını doldurmuş ilkokul mezunu herkes milletvekili olabilmektedir Bu durum son anayasa değişikliğinde 18 yaşına inmiştir. Milletvekili olmak isteyenlerin askerlik ile ilişiğinin bulunmaması gereklidir.

Milletvekillerinin Görevleri Nelerdir?

Milletvekili kanun koyabilmektedir. Kanunları değiştirebilmektedir. Kanunları kaldırabilmektedir. Bakanlar Kurulu ve Bakanları denetlemektedir. Bakanlar Kurulu’na kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebilmektedir. Bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmektedir. Bu tasarıları kabul etmektedir. Para basılmasına karar vermektedir. Savaş ilanına karar vermektedir. Milletler arası antlaşmalar için onay vermektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin üye tam sayısının belli bir kısmı ile genel af ilanlarına ve özel af ilanlarına karar verebilmektedir. Kendisine verilen yetkileri kullanmaktadır. Ve kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmektedir.

Milletvekilleri dokunulmazlığa sahiptir. Bu dokunulmazlık görevlerini herhangi bir baskı altında kalmadan yapmaları için sağlanmaktadır. Dokunulmazlık iki çeşittir. İlkinde milletvekilleri meclis çalışmalarında kullandıkları oy ve sözlerden sorumlu tutulmazlar. Bu durum milletvekillikleri sona erdiğinde de geçerlidir. İkincisinde ise vekil oldukları dönemde geçerli olan geçici dokunulmazlıktır.

Milletvekili seçimleri ülkemizde 4 yılda bir yapılmaktadır.

Milletvekili Nasıl Olunur?

Milletvekili olmak için 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir. Kişinin en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir. Herhangi bir kısıtlı  hali bulunmamalıdır. Askerlik görevini yerine getirmiş olmalıdır. Ya da askerlikten muaf durumda olmalıdır.  Yüz kızartıcı suç işlememiş olmaktadır. Hakimler, savcılar milletvekili olamazlar. Yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları milletvekili olamamaktadır. Silahlı kuvvetler mensupları da milletvekili olamamaktadır. Bu kişiler eğer milletvekili olmak istiyorlarsa mesleklerinden istifa etmelidirler.

Milletvekili Maaşları Ne Kadardır?

Milletvekili maaşları 2021 yılı için 25000 TL civarındadır.  Buna ek olarak Emekli milletvekili maaşı: 15 bin TL almaktadırlar. 2022 değerleri açıklandıktan sonra sitemizde sizlerle paylaşacağız.

Yorum yap